Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 150,000 tấn ngô niên vụ 2021/22 sang Colombia.