THÔNG BÁO PHƯƠNG THỨC NỘP PHÍ SỬ DỤNG PHẦN MỀM CQG

 

Kính gửi: Quý khách hàng

Căn cứ theo Quyết định số 811/QĐ/TGĐ-MXV ngày 25/10/2022 của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam – MXV, Giaodich24 trân trọng gửi đến Quý khách hàng hướng dẫn về Phương thức Nộp phí sử dụng phần mềm CQG như sau:

 1. Đối với tài khoản mở mới và đăng ký kết nối lại CQG: Phí sử dụng CQG sẽ được thu trực tiếp tại thời điểm đăng kí mở tài khoản và phí sẽ tính tròn tháng không phụ thuộc vào ngày bắt đầu đăng kí.
 2. Đối với tài khoản đang sử dụng phần mềm CQG:
 • Phí sử dụng CQG sẽ được thu tháng trước tháng sử dụng.
 • Quý khách vui lòng Thanh toán phí CQG vào ngày 25 hàng tháng để tiếp tục được gia hạn cho tháng tiếp theo. Trong trường hợp Khách hàng muốn đăng kí thêm hay hủy bớt dịch vụ đã đăng kí vui lòng báo trước ngày 25.
 • Sau ngày 25 nếu Khách hàng không đóng phí, Giaodich24 sẽ mặc định hủy đăng kí CQG vào tháng tới.
 1. Hình thức nộp phí:

a) Nộp phí trực tiếp: Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản phí sử dụng CQG theo thông tin sau:

Thông tin tài khoản nhận tiền:

Tài khoản ngân hàng tại Techcombank:

 • Chủ tài khoản : Công ty Cổ Phần Tập Đoàn HT Việt Nam
 • Mã số tài khoản : 19135175766018
 • Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (PGD Láng Hạ - CN Thăng Long)

Tài khoản ngân hàng tại Vietcombank:

 • Chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn HT Việt Nam
 • Mã số tài khoản: 03101010100179
 • Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Chi nhánh Đống Đa)

Nội dung Thanh toán:

Thanh toán + PM CQG + Số TK giao dịch + Tên KH + Tháng sử dụng

VD: TT PM CQG TK 009C0xxxxxx Nguyen Van A Thang X

b) Nộp phí gián tiếp: bằng hình thức trích từ tài khoản kí quỹ của khách hàng. Nhập thông tin để được hỗ trợ theo Link: https://giaodich24.vn/load/510-thanh-toan-su-dung-pm-cqg

Chi tiết Bảng phí sử dụng

Chính sách hỗ trợ Khách hàng: 

Hỗ trợ phí CQG tháng tiếp theo cho các khách hàng đáp ứng điều kiện sau đây:

- Khách hàng sẽ được hỗ trợ phí CQG của tháng kế tiếp với mức tối đa là 5% Tổng Phí Giao Dịch của Khách hàng từ ngày 1 đến ngày 20 của tháng hiện tại.

 

 

Giaodich24