(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Hai, 20/07/2020, 08:35 (GMT+7)
Thứ Hai, 20/07/2020, 08:35 (GMT+7)

THÔNG BÁO PHƯƠNG THỨC NỘP PHÍ SỬ DỤNG PHẦN MỀM CQG

THÔNG BÁO PHƯƠNG THỨC NỘP PHÍ SỬ DỤNG PHẦN MỀM CQG

THÔNG BÁO PHƯƠNG THỨC NỘP PHÍ SỬ DỤNG PHẦN MỀM CQG

 

Kính gửi: Quý khách hàng

Căn cứ theo Quyết định số 280/QĐ/TGĐ-MXV ngày 14/07/2020 của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam – MXV, Giaodich24 trân trọng gửi đến Quý khách hàng hướng dẫn về Phương thức Nộp phí sử dụng phần mềm CQG như sau:

  1. Đối với tài khoản mở mới: Phí sử dụng CQG sẽ được thu trực tiếp tại thời điểm đăng kí mở tài khoản và phí sẽ tính tròn tháng không phụ thuộc vào ngày bắt đầu đăng kí.
  2. Đối với tài khoản đang sử dụng phần mềm CQG:
  • Phí sử dụng CQG sẽ được thu tháng trước tháng sử dụng.
  • Quý khách vui lòng Thanh toán phí CQG vào ngày 22 hàng tháng để tiếp tục được gia hạn cho tháng tiếp theo. Trong trường hợp Khách hàng muốn đăng kí thêm hay hủy bớt dịch vụ đã đăng kí vui lòng báo trước ngày 22.
  • Sau ngày 22 nếu Khách hàng không đóng phí, Giaodich24 sẽ mặc định hủy đăng kí CQG vào tháng tới.

 

  1. Hình thức nộp phí:

Quý khách hàng vui lòng chuyển khoản phí sử dụng CQG theo thông tin sau:

Thông tin tài khoản nhận tiền:

  • Chủ tài khoản : Công ty Cổ Phần Dịch Vụ HT Việt Nam
  • Mã số tài khoản : 19135175766018
  • Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (PGD Láng Hạ - CN Thăng Long)

Nội dung Thanh toán:

Thanh toán + PM CQG + Số TK giao dịch + Tên KH + Tháng sử dụng

VD: 

TT PM CQG TK 009Cxxxxxx Nguyen Van A Thang X

 

Chi tiết Bảng phí sử dụng

Giaodich24