ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:

Cao su TSR20 SICOM

Hàng hóa giao dch

Cao su TSR20 SICOM

Mã hàng hóa

ZFT

Đ ln hđng

5 tấn/ lot

Đơn v yết giá

cent / kg

Thi gian giao dch

Thứ 2 - Thứ 6: 

06:55 – 17:00

Bước giá

0.1 cent / kg

Tháng đáo hn

12 tháng liên tiếp

Ngày đăng ký giao nhn

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đu tiên

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Ký qu

Theo quy định của giaodich24

Gii hn v thế

Theo quy định của giaodich24

Biên độ giá

10% giá thanh toán

Phương thc thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chun cht lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

**Ở Việt nam, ngày giao dịch cuối cùng của HĐ HHPS là trước ngày thông báo đầu tiên 2 ngày làm việc.

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

Theo quy định của sản phẩm Cao su TSR20 giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.