ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:

  •    Cao su TSR20 SICOM                                              

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG CAO SU TSR20 SICOM (ZCE)

Hàng hóa giao dịch

Cao su TSR20 SICOM (ZFT)

Giao dịch tại sàn SGX (Singapore)

Độ lớn hợp đồng

5 tấn/ lot

Đơn vị yết giá

cent / kg

Bước giá

0.1 cent / kg

Lời/lỗ trên một bước giá

0.1 x 5000 = 500 cent = $5

Thời gian giao dịch

T2 - T6

06h55 - 17h00

Tháng đáo hạn

12 tháng liên tiếp

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Chi tiết ký quỹ của sản phẩm tại đây

Ngày đăng ký giao nhận

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Biên độ giá

10% giá thanh toán

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

**Ở Việt nam, ngày giao dịch cuối cùng của HĐ HHPS là trước ngày thông báo đầu tiên 2 ngày làm việc.

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

Theo quy định của sản phẩm Cao su TSR20 giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.