ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:  

Cacao ICE US

Hàng hóa giao dch

Cacao ICE US

Mã hàng hóa

CCE

Đ ln hđng

10 tấn / lot

Đơn v yết giá

USD / tấn

Thi gian giao dch

Thứ 2 – Thứ 6:

15:45 - 00:30 (ngày hôm sau)

Bước giá

1 USD / tấn

Tháng đáo hn

Tháng 3, 5, 7, 9, 12

Ngày đăng ký giao nhn

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đu tiên

10 ngày làm việc trước ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn

Ký qu

Theo quy định của giaodich24

Gii hn v thế

Theo quy định của giaodich24

Biên đ giá

Không quy định

Phương thc thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chun cht lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

**Ở Việt nam, ngày giao dịch cuối cùng của HĐ HHPS là trước ngày thông báo đầu tiên 2 ngày làm việc.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 

Theo quy định của sản phẩm Ca cao ICE US giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE US.