ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:  

Cacao ICE US

Hàng hóa giao dch

Cacao ICE US

Mã hàng hóa

CCE

Đ ln hđng

10 tấn / lot

Đơn v yết giá

USD / tấn

Thi gian giao dch

Thứ 2 – Thứ 6:

15:45 - 00:30 (ngày hôm sau)

Bước giá

1 USD / tấn

Tháng đáo hn

Tháng 3, 5, 7, 9, 12

Ngày đăng ký giao nhn

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đu tiên

Trước ngày làm việc thứ sáu của tháng đáo hạn 10 ngày làm việc

Ngày giao dịch cuối cùng

Trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn 11 ngày làm việc

Ký qu

Theo quy định của giaodich24

Gii hn v thế

Theo quy định của giaodich24

Biên đ giá

Không quy định

Phương thc thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chun cht lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 

Theo quy định của sản phẩm Ca cao ICE US giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE US.