ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:  

  • 57+ Thousand Cocoa Icon Royalty-Free Images, Stock Photos & Pictures |  ShutterstockCacao ICE US 

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG CACAO ICE US (CCE)

Hàng hóa giao dịch

Cacao ICE US (CCE)

Giao dịch tại sàn

ICE US

Độ lớn hợp đồng

10 tấn / lot

Đơn vị yết giá

USD / tấn

Bước giá

1 USD / tấn

Lời/lỗ trên 1 bước giá

1 x 10 = $10

Thời gian giao dịch

Mùa hè

Mùa đông

T2 – T6

15h45 - 00h30 (ngày hôm sau)

T2 – T6

16h45 - 01h30 (ngày hôm sau)

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Chi tiết ký quỹ của sản phẩm tại đây

Tháng đáo hạn

Tháng 3, 5, 7, 9, 12

Ngày đăng ký giao nhận

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

Trước ngày làm việc thứ sáu của tháng đáo hạn 10 ngày làm việc

Ngày giao dịch cuối cùng

Trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn 11 ngày làm việc

Biên độ giá

Không quy định

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 

  • Theo quy định của sản phẩm Ca cao ICE US giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE US.