Quy cách về mở tài khoản giao dịch và cài đặt phần mềm

1. Khi mở tài khoản , khách hàng cần cung cấp :

* Đối với khách hàng cá nhân : Chứng minh thư (ảnh chụp bản gốc), số điện thoại để nhận lệnh, Số tài khoản ngân hàng tên ngân hàng chi nhánh, Email để nhận thông tin cần thiết từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) , Công ty cổ phần tập đoàn HT Việt Nam

* Đối với khách hàng tổ chức : Giấy đăng ký kinh doanh ( photo hoặc scan ), số điện thoại để nhận lệnh, Số tài khoản ngân hàng tên ngân hàng chi nhánh, Email để nhận thông tin cần thiết từ Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) , Công ty cổ phần tập đoàn HT Việt Nam

2. Sau khi nhận được đầy đủ thông tin, HTS sẽ hỗ trợ tạo Hợp đồng cho  Khách hàng hoặc Khách hàng có thể tự điền tay thông tin cá nhân và Kí đầy đủ các mục trong Hợp đồng và chuyển lại cho HTS.

3. Khi nhận được Hợp đồng có đầy đủ thông tin vã chữ kí, HTS sẽ hỗ trợ KH đẩy thông tin lên Sở để mở Tài khoản

4. Sau khi Sở hỗ trợ mở TK và kết nối CQG với các sàn Quôc tế, KH sẽ nhận được thông tin đăng nhập tài khoản giao dịch qua Email, quý khách vào link phần mềm để thực hiện giao dịch, nếu khách hàng gặp khó khăn, nhân viên Giaodich24.vn sẽ giúp khách hàng cài đặt phần mềm trên máy tính, nếu ở xa sẽ thông qua phần mềm teamview.

 

 

Quý khách có thể tải 3 file mẫu hợp đồng mở tài khoản sau:

1. Hợp đồng đăng ký mở TK

2. Thoả thuận GD trực tuyến

3. Bản công bố thông tin nhận biết rủi ro

Tải tài liệu tại đây