Trước thông tin từ Nhà Trắng về việc giải phóng 50 triệu thùng dầu SPR nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu, dưới đây là lượng dầu mà một số nước phối hợp với Mỹ trong lần giải phóng dầu này có thể sẽ đưa ra thị trường:

- Theo thông tin từ Energy Intel, Ấn Độ sẽ đưa ra thị trường 5 triệu thùng dầu và Nhật Bản sẽ đưa ra từ 4 - 5 triệu thùng dầu.

- Anh Quốc sẽ đưa ra thị trường 1.5 triệu thùng dầu, theo Phát ngôn viên Bộ Năng lượng Anh.