ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:

  • Xăng pha chế NYMEX

 

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG XĂNG PHA CHẾ RBOB

 

Hàng hóa

Xăng pha chế RBOB

Giao dịch tại sàn

NYMEX

Độ lớn hợp đồng

42 000 gallon / lot

Đơn vị giao dịch

USD / gallon

Bước giá

0.0001 USD / gallon

Lời/lỗ trên 1 bước giá

0.0001 x 42000 = $4.2

Thời gian giao dịch

Mùa hè

Mùa đông

Thứ 2 - Thứ 6:

5:00 - 4:00 (ngày hôm sau)

Thứ 2 - Thứ 6:

6:00 - 5:00 (ngày hôm sau)

Tháng đáo hạn

Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 3 năm tiếp theo, thêm 01 tháng đầu của năm thứ 4.

Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới và 01 tháng hợp đồng bổ sung, sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn.

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Chi tiết ký quỹ của sản phẩm tại đây

Ngày thông báo đầu tiên

Theo quy định của MXV

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày làm việc cuối cùng của tháng trước tháng đáo hạn

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

Theo quy định của MXV

Phương thức thanh toán

Không giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

  • Theo quy định của sản phẩm Xăng pha chế (RBOB Gasoline) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.