Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Tập đoàn HT Việt Nam - Giaodich24 cung cấp một số mẫu Email để hỗ trợ Quý khách hàng trong quá trình giao dịch như sau:

 

  1. MẪU ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG NỘP TIỀN

Gửi về Mail: info@giaodich24.com

Tiêu đề: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG NỘP TIỀN

Nội dung:

“Kính gửi HTS,

Tôi Nguyễn Văn A số TKGD 009C………….. đã đặt lệnh chuyển tiền sang TK Techcombank của  HTS số tiền …………………  với nội dung: …………………………..

Nội dung điều chỉnh đúng: ……………………………………….

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trên

Trân trọng!”

 

  1. MẪU YÊU CẦU KHÓA TÀI KHOẢN

Gửi về Mail: info@giaodich24.com

Tiêu đề: YÊU CẦU KHÓA TÀI KHOẢN

Nội dung:

“Kính gửi HTS,

Tôi Nguyễn Văn A số TKGD 009C……………..

Đề nghị HTS khóa tài khoản trên do tôi không có nhu cầu sử dụng nữa

Trân trọng!”

 

  1. MẪU THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN RÚT TIỀN

Gửi về Mail: info@giaodich24.com

Tiêu đề: THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN RÚT TIỀN

Nội dung:

“Kính gửi HTS,

Tôi Nguyễn Văn A, số TKGD 009C………………. hiện đang dùng TK số ……………………….. – Ngân hàng ……………………… - Chủ TK Nguyễn Văn A

Nay tôi muốn thay đổi thông tin tài khoản rút tiền với nội dung sau:

Số TK:…………………………………. – Ngân hàng: ………………………… - Chủ TK: Nguyễn Văn A

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trên

Trân trọng!”

 

Giaodich24