ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:

  • Thiếc LME

 

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG THIẾC LME (LTIZ / SND)

 

Hàng hóa giao dịch

Thiếc LME (LTIZ / SND)

Giao dịch tại sàn

LME

Độ lớn hợp đồng

5 tấn / lot (± 2%)

Đơn vị yết giá

USD / tấn

Bước giá

5 USD / tấn

Đơn vị yết giá

5 x 5 = $25

Loại hợp đồng

3 tháng (3-month)

Kỳ hạn hợp đồng

Niêm yết hằng ngày

Thời gian giao dịch

Mùa hè

Mùa đông

Thứ 2 – Thứ 6:

7:00 - 1:00 (ngày hôm sau)

Thứ 2 – Thứ 6:

8:00 - 2:00 (ngày hôm sau)

Ngày đáo hạn

03 tháng kể từ ngày hợp đồng được niêm yết

Ký quỹ

Theo quy định của MXV từng thời điểm

Chi tiết ký quỹ của sản phẩm tại đây

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày giao dịch liền trước ngày đáo hạn

Biên độ giá

15% giá đóng cửa

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn chất lượng được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

  • Theo quy định của sản phẩm Thiếc giao dịch trên Sở giao dịch Kim loại London (LME).

1. Thiếc tinh luyện có độ tinh khiết tối thiểu 99,85% phù hợp với tiêu chuẩn BS EN 610: 1996 

2. Thiếc được giao dưới hình dạng thỏi, mỗi thỏi có trọng lượng không dưới 12 kg và không quá 30 kg. 

3. Thiếc được giao theo hợp đồng phải đến từ các doanh nghiệp theo danh sách LME phê duyệt. 

 

Tiêu chuẩn BS EN 610: 1996

Nguyên tố

Thành phần %

Thiếc

99.85

Tối thiểu

Nhôm

0.0010

Tối đa

Asen

0.030

Bitmut

0.030

Cadimi

0.0010

Đồng

0.050

Sắt

0.010

Chì

0.050

Antimon

0.050

Kẽm

0.0010

Tổng cộng

0.150