•    Dầu cọ thô BMDX

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG DẦU CỌ THÔ BMDX (MPO)

Hàng hóa

Dầu cọ thô BMDX (MPO)

Giao dịch tại sàn

Bursa Malaysia (BMDX)

Độ lớn hợp đồng

25 tấn / lot

Đơn vị yết giá

MYR / tấn

Bước giá

1 MYR / tấn

Lời/lỗ trên 1 bước giá

1 x 25 = 25 MYR 

Thời gian giao dịch

T2 – T6

+ Phiên 1: 9h30 – 11h30

+ Phiên 2: 13h30 – 17h00 

T2 - T5

+ Phiên 3: 20h00 - 22h30

Các tháng giao dịch

Tháng hiện tại, 11 tháng kế tiếp và các tháng lẻ trong giai đoạn 3 năm tiếp theo

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giá trị hợp đồng

Theo quy định của MXV

Ngày tất toán vị thế

Theo quy định của MXV

Quy định mở vị thế mới

Theo quy định của MXV