ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:  

  • Đồng COMEX

 

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG ĐỒNG COMEX (CPE)

 

Hàng hóa

Đồng COMEX (CPE)

Giao dịch tại sàn

COMEX

Độ lớn hợp đồng

25 000 Pound/ lot 

Đơn vị yết giá

USD / pound

Bước giá

0.0005 USD /pound

Lời/lỗ trên 1 bước giá

0.0005 x 25000 = $12.5

Thời gian giao dịch

Mùa hè

Mùa đông

Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

Thứ 2 – Thứ 6:

06:00 - 05:00 (ngày hôm sau)

Tháng đáo hạn

24 tháng liên tiếp và các tháng 3, 5, 7, 9, 12 trong giai đoạn từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 60

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Chi tiết ký quỹ của sản phẩm tại đây

Ngày đăng ký giao nhận

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Biên độ giá

5% giá thanh toán

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

**Ở Việt nam, ngày giao dịch cuối cùng của HĐ HHPS là trước ngày thông báo đầu tiên 2 ngày làm việc.

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 

  • Theo quy định của sản phẩm Đồng (Copper) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa COMEX.
  • Phân loại cơ bản của hợp đồng đối với hợp đồng Đồng loại 1 sẽ là Đồng loại 1 dùng làm điện cực Ca-tốt (nguyên tấm hoặc đã cắt nhỏ) và phải phù hợp với đặc tả (yêu cầu về hóa lý) đối với Đồng dùng làm điện cực Ca-tốt mà được chấp nhận bởi Hiệp hội Kiểm tra và nguyên liệu Hoa Kỳ (B115-00), hoặc quá trình kiểm tra mới nhất.