ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:  

  • Iron Icon Clip Art at Clker.com - vector clip art online, royalty free &  public domain   Bạc COMEX

                                                         

 

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG BẠC COMEX (SIE)

 

Hàng hóa

Bạc COMEX (SIE)

Giao dịch tại sàn

COMEX

Độ lớn hợp đồng

5 000 troy ounce/ lot

Đơn vị yết giá

USD / troy ounce

Bước giá

0.005 USD /troy ounce

Lời/lỗ trên 1 bước giá

0.005 x 5000 = $25

Thời gian giao dịch

Mùa hè

Mùa đông

Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

Thứ 2 – Thứ 6:

06:00 - 05:00 (ngày hôm sau)

Bước giá

0.005 USD /troy ounce

Tháng đáo hạn

Tháng hiện tại, hai tháng tiếp theo

Tháng 1, 3, 5, 9 trong giai đoạn 23 tháng kể từ tháng hiện tại

Tháng 7, 12 trong  giai đoạn 60 tháng kể từ tháng hiện tại

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Chi tiết ký quỹ của sản phẩm tại đây

Ngày đăng ký giao nhận

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Biên độ giá

5% giá thanh toán

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

**Ở Việt nam, ngày giao dịch cuối cùng của HĐ HHPS là trước ngày thông báo đầu tiên 2 ngày làm việc.

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 

  • Theo quy định của sản phẩm Bạc Silver COMEX giao dịch trên Sở giao dịch COMEX.
  • Kim loại bạc được giao dịch phải đáp ứng được mức độ tinh khiết 99,9% hoặc phải thuộc một trong những nhãn hiệu được chấp nhận giao dịch bởi Sở giao dịch.

- Tất cả thanh bạc được giao dịch phải được khắc trên thanh thông tin về khối lượng, độ tinh khiết, số hiệu thanh bạc và nhãn hiệu kèm theo tài liệu về quá trình đo lường khối lượng.

- Việc đo khối lượng phải được thực hiện bởi Weighmaster, có dấu xác nhận được khắc trên mỗi thanh bạc.

- Phải có chứng nhận được cấp bởi Weighmaster đi kèm cùng với danh sách thanh bạc.