ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:

  • Rice Plant Engraving Stock Vector Illustration and Royalty Free Rice Plant  Engraving Clipart Gạo thô CBOT

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG GẠO THÔ CBOT (ZRE)

Hàng hóa

Gạo thô CBOT (ZRE)

Giao dịch tại sàn

CBOT (Chicago - Mỹ)

Độ lớn hợp đồng

2.000 cwt (~91 tấn)

Đơn vị yết giá

USD và cent / cwt

Bước giá

0.5 cent/cwt

Lời/lỗ trên 1 bước giá

0.5 x 2000 = 1000 cent =  $10

Thời gian giao dịch

Mùa hè

Mùa đông

T2 – T6

+ Phiên 1: 7h00 – 9h00

+ Phiên 2: 20h30 – 1h20 (ngày hôm sau)

T2 – T6

+ Phiên 1: 8h00 – 10h00

+ Phiên 2: 21h30 – 2h20 (ngày hôm sau)

Các tháng giao dịch

3, 5, 7, 9, 12

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Chi tiết ký quỹ của sản phẩm tại đây

Ngày tất toán vị thế

Trước 01 ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Quy định mở vị thế mới

Không được mở vị thế mới  trước ngày giao dịch cuối cùng 14 ngày làm việc

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

  • Theo quy định của sản phẩm Gạo thô (Rough Rice) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa CBOT.
  • Gạo thô hạt dài loại 2 trở lên có tổng sản lượng xay xát không dưới 65%, bao gồm cả gạo nguyên không dưới 48%. Phí bảo hiểm và chiết khấu được áp dụng cho mỗi phần trăm gạo nguyên trên hoặc dưới 55% và cho mỗi phần trăm gạo tấm trên hoặc dưới 15%.
  • Trong mẫu 500 gram:

- Không có hạt bị hư hỏng do nhiệt

- Không có hạt bị bẩn

- Có tối đa 75 hạt bị biến màu nhẹ

Loại

Giới han tối đa

Hạt hư hại do nhiệt (đơn lẻ hoặc kết hợp trong 500 gram)

Hạt đỏ hoặc hạt hỏng (đơn lẻ hoặc kết hợp) (%)

Hạt bị bạc phấn

Yêu cầu về màu sắc (tối thiểu)

Tổng cộng

Hạt hư hại do nhiệt và có hạt lạ

Hạt hư hại do nhiệt

Gạo hạt dài (%)

Gạo hạt vừa và ngắn (%)

Các loại khác (%)

1

4

3

1

0.5

1.0

2.0

1.0

Trắng hoặc kem

2

7

5

2

1.5

2.0

4.0

2.0

Xám nhạt