(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi

Note:
- Thời gian gửi yêu cầu Rút tiền: Từ T2 - T6 Sáng từ 8h00 - 11h45, Chiều từ 13h30 - 16h45
- Khách hàng lưu ý chỉ được rút tiền về tài khoản ngân hàng có tên tài khoản trùng với tên tài khoản giao dịch