ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:  

  •   Bạch Kim NYMEX

                                                         

 

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG BẠCH KIM NYMEX (PLE)

 

Hàng hóa giao dịch

Bạch kim NYMEX (PLE)

Giao dịch tại sàn

NYMEX

Độ lớn hợp đồng

50 troy ounces/ lot

Đơn vị yết giá

USD / troy ounce

Bước giá

0.1 USD / troy ounce

Lời/lỗ trên 1 bước giá

0.1 x 50 = $5

Thời gian giao dịch

Mùa hè

Mùa đông

Thứ 2 - Thứ 6: 

05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)

Thứ 2 - Thứ 6: 

06:00 – 05:00 (ngày hôm sau)

Tháng đáo hạn

Tháng hiện tại, hai tháng tiếp theo

Tháng 1, 4, 7, 10 trong giai đoạn 15 tháng kể từ tháng hiện tại

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Chi tiết ký quỹ của sản phẩm tại đây

Ngày đăng ký giao nhận

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Biên độ giá

5% giá thanh toán

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

**Ở Việt nam, ngày giao dịch cuối cùng của HĐ HHPS là trước ngày thông báo đầu tiên 2 ngày làm việc.

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 

  • Theo quy định của sản phẩm Bạch kim (Platinum) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.