ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:

  •     Dầu Đậu Tương

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG DẦU ĐẬU TƯƠNG (ZLE)

Hàng hóa

Dầu đậu tương (ZLE)

Giao dịch tại sàn

CBOT (Chicago – Mỹ)

Đơn vị yết giá

Cent/pound

Độ lớn hợp đồng

60.000 pound (1 pound ~ 0.45kg)

Bước giá

0.01 cent/pound

Lời/lỗ trên 1 bước giá

0.01 x 60000 = 600 cent = $6

Thời gian giao dịch

Mùa hè

Mùa đông

T2 – T6

+ Phiên 1: 7h00 – 19h45

+ Phiên 2: 20h30 – 1h20 (ngày hôm sau)

T2 – T6

+ Phiên 1: 8h00 – 20h45

+ Phiên 2: 21h30 – 2h20 (ngày hôm sau)

Các tháng giao dịch

1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Chi tiết ký quỹ của sản phẩm tại đây

Ngày tất toán vị thế

Trước 01 ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Quy định mở vị thế mới

Không được mở vị thế mới trước ngày giao dịch cuối cùng 14 ngày làm việc

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

  • Theo quy định của sản phẩm Dầu đậu tương CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.
  • Dầu đậu nành thô phải đáp ứng với yêu cầu phân loại và tiêu chuẩn do Sở quy định hàng hóa CBOT quy định được tìm thấy trong Quy chế và Quy định của Sở đối với đúng loại đặc tả:

- Không quá 3,0% độ ẩm và các tạp chất.

- Có màu xanh lục nhạt hơn tiêu chuẩn 'A' và khi được tinh chế và tẩy màu thì tạo ra một loại dầu tinh chế và tẩy màu không đậm hơn 3,5 lần màu đổ trong thang đo Lovibond.

- Dầu phải được tinh chế với mức hao hụt không quá 5% và được xác định theo phương thức "dầu trung tính".

- Dầu phải có điểm bắt cháy không thấp hơn 250 độ F, phương pháp cốc kín.

- Dầu không được chứa 1,5% các chất xà phòng hóa (không có độ ẩm và dễ bay hơi).

  • Không có sự phân loại thấp hơn sẽ được giao nhận khi hết hạn hợp đồng trong giao dịch hàng hóa tương lai. Một phân khúc cao hơn có thể được thực hiện giao nhận với mức giá hợp đồng trừ trường hợp việc thất thoát khi tinh chế ít hơn 5% theo phương pháp "dầu trung tính', tiền phí tăng thêm của cuargias cả thị trường tại thời điểm bốc dỡ hàng sẽ được trả cho mỗi 1% dưới 5% thất thoát (các phân đoạn) với mức tín dụng tối đa là 4,5%.
  • Phương pháp của AOCS (American Oil Chemists' Society) sẽ được theo dõi với các mẫu và các phân tích cho tất cả các lần kiểm tra, trừ việc xác định màu xanh của dầu, yếu tố mà được kiểm định bởi National Soybean Processors Association.