ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:

  •   Lúa mỳ Kansas CBOT

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG LÚA MỲ KANSAS CBOT (KWE)

Hàng hóa

Lúa mỳ Kansas CBOT (KWE)

Giao dịch tại sàn

CBOT (Chicago - Mỹ)

Độ lớn hợp đồng

5.000 giạ

Đơn vị yết giá

Cent/giạ

Bước giá

0.25 cent/giạ

Lời/lỗ trên 1 bước giá

0.25 x 5000 = 1250 cent =  $12.5

Thời gian giao dịch

Mùa hè

Mùa đông

T2 – T6

+ Phiên 1: 7h00 – 19h45

+ Phiên 2: 20h30 – 1h20 (ngày hôm sau)

T2 – T6

+ Phiên 1: 8h00 – 20h45

+ Phiên 2: 21h30 – 2h20 (ngày hôm sau)

Các tháng giao dịch

3, 5, 7, 9, 12

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Chi tiết sản phẩm được ký quỹ tại đây

Ngày tất toán vị thế

Trước 01 ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Quy định mở vị thế mới

Không được mở vị thế mới  trước ngày giao dịch cuối cùng 14 ngày làm việc

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

  • Theo quy định của sản phẩm Lúa mỳ Kansas (KC HRW Wheat) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa CBOT.

Loại

Khối lượng tối thiểu mỗi giạ (pound)

Giới han tối đa

 Khuyết tật

Các loại khác

Hư hại do nhiệt

(%)

Hạt hư hại (%)

Tạp chất

(%)

Hạt teo và tấm (%)

Tổng khuyết tật (%)

Hạt lẫn loại

(%)

Tổng hạt loại khác

(%)

1

60

0.2

2

0.4

3

3

1

3

2

58

0.2

4

0.7

5

5

2

5