ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:

  • Khí tự nhiên mini

 

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG KHÍ TỰ NHIÊN MINI (NQG)

 

Hàng hóa

Khí tự nhiên mini (NQG)

Giao dịch tại sàn

NYMEX

Độ lớn hợp đồng

2,500 triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu) / lot

Đơn vị giao dịch

USD / mmBtu

Bước giá

0.005 USD / mmBtu

Đơn vị giao dịch

0.005 x 2500 = $12.5

Thời gian giao dịch

Mùa hè

Mùa đông
Thứ 2 – Thứ 6:
5:00 - 4:00
(ngày hôm sau)
Thứ 2 – Thứ 6:
6:00 - 5:00
(ngày hôm sau)

Tháng đáo hạn

Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 5 năm tiếp theo

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Chi tiết ký quỹ của sản phẩm tại đây

Ngày thông báo đầu tiên

Theo quy định của MXV

Ngày giao dịch cuối cùng

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

Theo quy định của MXV

Phương thức thanh toán

Không giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

  • Theo quy định của sản phẩm Khí tự nhiên (Natural Gas) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa NYMEX. 
  • Khí đốt tự nhiên Henry Hub đáp ứng những tiêu chuẩn FERC của Sabine Pipe Line LLC.