ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG

 

Tên sản phẩm giao dịch

Dầu thô WTI NYMEX

Mã hàng hóa

MCLE

Độ lớn hợp đồng

100 thùng / lot

Đơn vị giao dịch

USD / thùng

Thời gian giao dịch

Thứ 2 – Thứ 6:
06:00 – 05:00
(ngày hôm sau)

Bước giá

0.01 USD / thùng

Tháng đáo hạn

12 tháng liên tiếp và tháng 12 hoặc tháng 6 gần nhất tiếp theo

Ngày thông báo đầu tiên

Theo quy định của MXV

Ngày giao dịch cuối cùng

Theo quy định của MXV

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

Theo quy định của MXV

Phương thức thanh toán

Không giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

 

  • Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Crude Oil) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa NYMEX.