ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:

  •  Dầu thô WTI micro NYMEX

 

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG DẦU THÔ WTI MICRO NYMEX (MCLE)

 

Hàng hóa

Dầu thô WTI NYMEX (MCLE)

Giao dịch tại sàn

NYMEX

Độ lớn hợp đồng

100 thùng / lot

Đơn vị giao dịch

USD / thùng

Bước giá

0.01 USD / thùng

Lời/lỗ trên 1 bước giá

0.01 x 100 = $1

Thời gian giao dịch

Mùa hè

Mùa đông
Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00
(ngày hôm sau)
Thứ 2 – Thứ 6:
06:00 – 05:00
(ngày hôm sau)

Tháng đáo hạn

Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 3 năm tiếp theo. Niêm yết các hợp đồng cho một năm dương lịch mới sau khi hợp đồng tháng 12 của năm hiện tại đáo hạn.

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Chi tiết ký quỹ của sản phẩm tại đây

Ngày thông báo đầu tiên

Theo quy định của MXV

Ngày giao dịch cuối cùng

Theo quy định của MXV

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

Theo quy định của MXV

Phương thức thanh toán

Không giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

  • Theo quy định của sản phẩm Dầu thô ngọt nhẹ (WTI Crude Oil) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa NYMEX.