ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:  

Quặng sắt 62% Fe - SGX

Hàng hóa giao dch

Quặng sắt 62% Fe - SGX

Mã hàng hóa

FEF

Đ ln hđng

100 tấn/ lot 

Đơn v yết giá

USD / tấn

Thi gian giao dch

Thứ 2 - Thứ 6: 

  • Phiên 1: 06:25 – 19:00
  • Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau)

Bước giá

0.05 USD / tấn

Tháng đáo hn

12 tháng liên tiếp, trong giai đoạn 04 năm tính từ năm hiện tại

Ngày đăng ký giao nhn

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đu tiên

 

Ký qu

Theo quy định của giaodich24

Gii hn v thế

Theo quy định của giaodich24

Biên đ giá

Không quy định

Phương thc thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chun cht lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

**Ở Việt nam, ngày giao dịch cuối cùng của HĐ HHPS là trước ngày thông báo đầu tiên 2 ngày làm việc.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 

Theo quy định của sản phẩm quặng sắt 62% Fe giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.

Quặng sắt chứa 62% sắt, độ ẩm 8%, 4% silic, 2.25% nhôm, 0.09% phốt pho, 0.02% lưu huỳnh.