ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:  

  • Quặng sắt 62% Fe - SGX

 

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG QUẶNG SẮT 62% FE - SGX

 

Hàng hóa

Quặng sắt 62% Fe - SGX (FEF)

Giao dịch tại sàn

SGX - Singapore

Độ lớn hợp đồng

100 tấn/ lot 

Đơn vị yết giá

USD / tấn

Bước giá

0.05 USD / tấn

Lời/lỗ trên 1 bước giá

0.05 x 100 = $5

Thời gian giao dịch

Thứ 2 - Thứ 6: 

Phiên 1: 06:10 – 19:00

Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau)

Tháng đáo hạn

12 tháng liên tiếp, trong giai đoạn 04 năm tính từ năm hiện tại

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Chi tiết ký quỹ của sản phẩm tại đây

Ngày đăng ký giao nhận

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

Theo quy định của MXV

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn

Biên độ giá

Không quy định

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

**Ở Việt nam, ngày giao dịch cuối cùng của HĐ HHPS là trước ngày thông báo đầu tiên 2 ngày làm việc.

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 

  • Theo quy định của sản phẩm quặng sắt 62% Fe giao dịch trên Sở giao dịch Singapore.
  • Quặng sắt chứa 62% sắt, độ ẩm 8%, 4% silic, 2.25% nhôm, 0.09% phốt pho, 0.02% lưu huỳnh.