ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:

  •   Đường trắng

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG ĐƯỜNG TRẮNG (QW)

Hàng hóa

Đường trắng (QW)

Giao dịch tại sàn

ICE EU

Đơn vị yết giá

USD/tấn

Độ lớn hợp đồng

50 tấn

Bước giá

10 cents / tấn (0.1 USD / tấn)

Lời/lỗ trên 1 bước giá

0.1 x 50 = $5

Thời gian giao dịch

Mùa hè

Mùa đông

T2 – T6

+ Phiên 14h45 – 0h00 (ngày hôm sau)

T2 – T6

+ Phiên 15h45 – 1h00 (ngày hôm sau)

Các tháng giao dịch

Tháng 3, 5, 8, 10, 12, với tổng số tháng được niêm yết là 8

Ký quỹ tối thiểu

Theo quy định của MXV

Chi tiết ký quỹ của sản phẩm tại đây

Ngày tất toán vị thế

Trước 02 ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Quy định mở vị thế mới

Theo quy định của MXV

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

  • Theo quy định của sản phẩm Đường trắng (White sugar) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU.