Theo báo cáo Tiến độ và chất lượng mùa vụ cho tuần 21/11 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), tiến độ thu hoạch ngô của Mỹ hiện đã đạt 95% diện tích gieo trồng, thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường ở mức 96% và cùng kỳ năm ngoái ở mức 97%. Tương tự, thu hoạch đậu tương Mỹ cũng đã hoàn thành trên 95%, thấp hơn so với kỳ vọng 96% và cùng kỳ năm ngoái ở mức 98%.

Quá trình gieo trồng lúa mỳ vụ đông hiện đã hoàn thành 96% diện tích gieo trồng dự kiến so với kỳ vọng của thị trường ở mức 97%. Hiện đã có 86% diện tích lúa mỳ đã nảy mầm, chậm hơn so với mức 88% cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, chất lượng lúa mỳ lại có sự giảm sút khi chỉ còn 44% lúa mỳ đạt chất lượng tốt/tuyệt vời, giảm 2 điểm phần trăm so với tuần trước.