ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:  

Đường 11 ICE US

Hàng hóa giao dch

Đường 11 ICE US

Mã hàng hóa

SBE

Đ ln hđng

112 000 pound/ lot

Đơn v yết giá

cent / pound

Thi gian giao dch

Thứ 2 – Thứ 6:

14:30 - 00:00 (ngày hôm sau)

Bước giá

0.01 cent / pound

Tháng đáo hn

Tháng 3, 5, 7, 10

Ngày đăng ký giao nhn

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đu tiên

Ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn

Ký qu

Theo quy định của giaodich24

Gii hn v thế

Theo quy định của giaodich24

Biên độ giá

Không quy định

Phương thc thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chun cht lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

**Ở Việt nam, ngày giao dịch cuối cùng của HĐ HHPS là trước ngày thông báo đầu tiên 2 ngày làm việc.

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 

Theo quy định của sản phẩm Đường 11 (Sugar No. 11) giao dịch trên Sở giao dịch ICE.

Đường 11 – đáp ứng tiêu chuẩn giao nhận của ICE về đường mía thô, độ phân cực trung bình đạt 96%.