ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:  

  • mía | Thư viện stock vector đẹp miễn phíĐường 11 ICE US

 

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG ĐƯỜNG 11 ICE US (SBE)

 

Hàng hóa giao dịch

Đường 11 ICE US (SBE)

Giao dịch tại sản

ICE US

Độ lớn hợp đồng

112 000 pound/ lot

Đơn vị yết giá

cent / pound

Bước giá

0.01 cent / pound

Lời/lỗ trên 1 bước giá

0.01 x 112000 = 1120 cent = $11,2

Thời gian giao dịch

Mùa hè

Mùa đông

Thứ 2 – Thứ 6:

14:30 - 00:00 (ngày hôm sau)

Thứ 2 – Thứ 6:

15:30 - 01:00 (ngày hôm sau)

Tháng đáo hạn

Tháng 3, 5, 7, 10

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Chi tiết ký quỹ của sản phẩm tại đây

Ngày đăng ký giao nhận

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

Ngày làm việc đầu tiên của tháng đáo hạn

Biên độ giá

Không quy định

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

**Ở Việt nam, ngày giao dịch cuối cùng của HĐ HHPS là trước ngày thông báo đầu tiên 2 ngày làm việc.

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG: 

  • Theo quy định của sản phẩm Đường 11 (Sugar No. 11) giao dịch trên Sở giao dịch ICE.
  • Đường 11 – đáp ứng tiêu chuẩn giao nhận của ICE về đường mía thô, độ phân cực trung bình đạt 96%.