ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:

  •            Khô Đậu Tương

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG KHÔ ĐẬU TƯƠNG (ZME)

Hàng hóa

Khô đậu tương (ZME)

Giao dịch tại sàn

CBOT (Chicago – Mỹ)

Đơn vị yết giá

USD/tấn

Độ lớn hợp đồng

~ 100 tấn

Bước giá

$0.1/tấn

Lời/lỗ trên 1 bước giá

0.1 x 100 = $10

Thời gian giao dịch

Mùa hè

Mùa đông

T2 – T6

+ Phiên 1: 7h00 – 19h45

+ Phiên 2: 20h30 – 1h20 (ngày hôm sau)

T2 – T6

+ Phiên 1: 8h00 – 20h45

+ Phiên 2: 21h30 – 2h20 (ngày hôm sau)

Các tháng giao dịch

1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Chi tiết ký quỹ của sản phẩm tại đây

Ngày tất toán vị thế

Trước 01 ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Quy định mở vị thế mới

Không được mở vị thế mới trước ngày giao dịch cuối cùng 14 ngày làm việc

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

  • Theo quy định của sản phẩm Khô đậu tương CBOT giao dịch trên Sở Giao dịch Hàng hóa CBOT.
  • Khô đậu tương chứa 47,5% protein, được tạo ra bằng đậu nành xay và giảm hàm lượng dầu  trong sản phẩm quy định bằng cách sử dụng hexan hoặc dung môi hydrocacbon tương đồng.
  • Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn là:

- Protein tối thiểu là 47,5%.

- Chất béo tối thiểu là 0,5%.

- Chất sơ tối thiểu là 3,5%.

- Độ ẩm (khi được vận chuẩn bởi Bộ phận xử lý) tối đa là 12,0%.

- Sản phẩm có thể chứa chất dinh dưỡng, các định lượng chất không độc để bớt vón cục và tăng tốc độ dòng chảy ở mức 0,5%.

  • Tên các tác nhân phải được thêm vào như 1 thành phần của sản phẩm.
  • Các phương pháp thử nhiệm được chấp nhận bởi AOAC (Association of Official Analytical Chemists) và AOCS (American Oil Chemists' Society).