• Tk66live
  • QH88
  • FUN88
  • KBET
  • 456BET
  • (024) 5678.3939
    Hotline tư vấn
    info@giaodich24.com
    Email của chúng tôi
    MXV-Index
    --- --- --%
    Nông sản
    --- --- --%
    Năng lượng
    --- --- --%
    Công nghiệp
    --- --- --%
    Kim loại
    --- --- --%
    Thứ Hai 17:37 Ngày 29/11/2021
    Thứ Hai 17:37 Ngày 29/11/2021

    A. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA

    (Quyết định số 1038/QĐ/TGĐ-MXV Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam áp dụng từ phiên giao dịch ngày 04/12/2023)

    STT Tên hàng hóa Mã giao dịch Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ)  Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu)  Mức ký quỹ yêu cầu (VND) Ghi chú
    1 Ngô ZCE Nông sản CBOT 1,733 USD                            2,080                      50,825,424  
    2 Ngô mini XC Nông sản CBOT 347 USD                               416                      10,176,816  
    3 Gạo thô ZRE Nông sản CBOT 1,540 USD                            1,848                      45,165,120  
    4 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 3,300 USD                            3,960                      96,782,400  
    5 Đậu tương mini XB Nông sản CBOT 660 USD                               792                      19,356,480  
    6 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 2,420 USD                            2,904                      70,973,760  
    7 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 2,530 USD                            3,036                      74,199,840  
    8 Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT 3,080 USD                            3,696                      90,330,240  
    9 Lúa mỳ mini XW Nông sản CBOT 616 USD                               739                      18,066,048  
    10 Lúa mỳ Kansas KWE Nông sản CBOT 2,860 USD                            3,432                      83,878,080  
    11 Cà phê Robusta LRC Nguyên liệu Công nghiệp ICE EU 1,991 USD                            2,389                      58,392,048  
    12 Cà phê Arabica KCE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 4,538 USD                            5,446                    133,090,464  
    13 Cacao CCE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 1,650 USD                            1,980                      48,391,200  
    14 Đường 11 SBE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 1,478 USD                            1,774                      43,346,784  
    15 Bông CTE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 3,713 USD                            4,456                    108,894,864  
    16 Cao su RSS3 TRU Nguyên liệu Công nghiệp OSE 66,000 JPY                          79,200                      13,305,600  
    17 Cao su TSR20 ZFT Nguyên liệu Công nghiệp SGX 550 USD                               660                      16,130,400  
    18 Đường trắng QW Nguyên liệu Công nghiệp ICE EU 2,538 USD                            3,046                      74,434,464  
    19 Dầu cọ thô MPO Nguyên liệu Công nghiệp BMDX 7,500 MYR                            9,000                      47,268,000  
    20 Bạc SIE Kim loại COMEX 8,800 USD                          10,560                    258,086,400  
    21 Bạc mini MQI Kim loại COMEX 4,400 USD                            5,280                    129,043,200  
    22 Bạc micro SIL Kim loại COMEX 1,760 USD                            2,112                      51,617,280  
    23 Bạch kim PLE Kim loại NYMEX 2,750 USD                            3,300                      80,652,000  
    24 Đồng CPE Kim loại COMEX 4,950 USD                            5,940                    145,173,600  
    25 Đồng mini MQC Kim loại COMEX 2,475 USD                            2,970                      72,586,800  
    26 Đồng micro MHG Kim loại COMEX 495 USD                               594                      14,517,360  
    27 Quặng sắt FEF Kim loại SGX 1,540 USD                            1,848                      45,165,120  
    28 Dầu thô Brent QO Năng lượng ICE EU 7,282 USD                            8,738                    213,566,496  
    29 Dầu thô Brent mini BM Năng lượng ICE SG 662 USD                               794                      19,415,136  
    30 Khí tự nhiên NGE Năng lượng NYMEX 7,512 USD                            9,014                    220,311,936 Tăng 53$
    31 Khí tự nhiên mini NQG Năng lượng NYMEX 1,878 USD                            2,254                      55,077,984 Tăng 13$
    32 Dầu ít lưu huỳnh QP Năng lượng ICE EU 8,341 USD                          10,009                    244,624,848  
    33 Xăng pha chế RBOB RBE Năng lượng NYMEX 7,686 USD                            9,223                    225,415,008 Tăng 6$
    34 Dầu thô WTI CLE Năng lượng NYMEX 6,743 USD                            8,092                    197,758,704 Giảm 277$
    35 Dầu thô WTI mini NQM Năng lượng NYMEX 3,372 USD                            4,046                      98,894,016 Giảm 138$
    36 Dầu thô WTI micro MCLE Năng lượng NYMEX 674 USD                               809                      19,767,072 Giảm 28$

     

    B. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA

    (Quyết định số 1038/QĐ/TGĐ-MXV Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam áp dụng từ phiên giao dịch ngày 04/12/2023)

     

    STT Tên hàng hóa Mã giao dịch Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ)  Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu)  Mức ký quỹ yêu cầu (VND) Ghi chú
    1 Quyền chọn mua Đậu tương C.ZSE Nông sản CBOT 3,300 USD                           3,960                      96,782,400  
    Quyền chọn bán Đậu tương P.ZSE Nông sản CBOT 3,300 USD                           3,960                      96,782,400  
    2 Quyền chọn mua Lúa mỳ C.ZWA Nông sản CBOT 3,080 USD                           3,696                      90,330,240  
    Quyền chọn bán Lúa mỳ P.ZWA Nông sản CBOT 3,080 USD                           3,696                      90,330,240  
    3 Quyền chọn mua Ngô C.ZCE Nông sản CBOT 1,733 USD                           2,080                      50,825,424  
    Quyền chọn bán Ngô P.ZCE Nông sản CBOT 1,733 USD                           2,080                      50,825,424  
    4 Quyền chọn mua Cà phê Arabica C.KCE Nguyên liệu công nghiệp ICE US 4,538 USD                           5,446                    133,090,464  
    Quyền chọn bán Cà phê Arabica P.KCE Nguyên liệu công nghiệp ICE US 4,538 USD                           5,446                    133,090,464  
    5 Quyền chọn mua Đường 11 C.SBE Nguyên liệu công nghiệp ICE US 1,478 USD                           1,774                      43,346,784  
    Quyền chọn bán Đường 11 P.SBE Nguyên liệu công nghiệp ICE US 1,478 USD                           1,774                      43,346,784  
    6 Quyền chọn mua Dầu thô Brent C.QO Năng lượng ICE EU 7,282 USD                           8,738                    213,566,496  
    Quyền chọn bán Dầu thô Brent P.QO Năng lượng ICE EU 7,282 USD                           8,738                    213,566,496  
    7 Quyền chọn mua Dầu thô WTI C.CLE Năng lượng NYMEX 6,743 USD                           8,092                    197,758,704 Giảm 277$
    Quyền chọn bán Dầu thô WTI P.CLE Năng lượng NYMEX 6,743 USD                           8,092                    197,758,704 Giảm 277$
    8 Quyền chọn mua Khí tự nhiên C.NGE Năng lượng NYMEX 7,512 USD                           9,014                    220,311,936 Tăng 53$
    Quyền chọn bán Khí tự nhiên P.NGE Năng lượng NYMEX 7,512 USD                           9,014                    220,311,936 Tăng 53$

     

    ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ

    (Quyết định số 1022/QĐ/TGĐ-MXV Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài mà Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có kết nối liên thông)

     

    STT Nguyên tệ Tỷ giá quy đổi Tỷ giá Mua Tỷ giá Bán
    1 USD (US Dollar) 24,440 24,100 24,440
    2 JPY (Japanese Yen) 168 161 168
    3 MYR (Malaysian Ringgit) 5,252 5,139 5,252

     

     

    QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA
    Tháng 1 2 3 4 5 6
    Mã hiệu F G H J K M
    Tháng 7 8 9 10 11 12
    Mã hiệu N Q U V X Z

     

    Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM
           
    VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2023
                          MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 23 = ZWAH23

     

     

     

    Giaodich24

     

    Bài liên quan