• Tk66live
 • QH88
 • FUN88
 • KBET
 • 456BET
 • 0911.124.292
  Hotline tư vấn
  (024) 5678.3939
  Hotline tư vấn
  info@giaodich24.com
  Email của chúng tôi
  MXV-Index
  --- --- --%
  Nông sản
  --- --- --%
  Năng lượng
  --- --- --%
  Công nghiệp
  --- --- --%
  Kim loại
  --- --- --%
  Thứ Hai 17:37 Ngày 29/11/2021
  Thứ Hai 17:37 Ngày 29/11/2021

  A. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA

  (Quyết định số 378/QĐ/TGĐ-MXV Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/5/2024)

  STT Tên hàng hóa Mã giao dịch Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ)  Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu)  Mức ký quỹ yêu cầu (VND) Ghi chú
  1 Ngô ZCE Nông sản CBOT 1.430 USD                                 1.716                            43.655.040  
  2 Ngô mini XC Nông sản CBOT 286 USD                                    343                              8.731.008  
  3 Gạo thô ZRE Nông sản CBOT 1.430 USD                                 1.716                            43.655.040  
  4 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 2.640 USD                                 3.168                            80.593.920  
  5 Đậu tương mini XB Nông sản CBOT 528 USD                                    634                            16.118.784  
  6 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 1.980 USD                                 2.376                            60.445.440  
  7 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 2.310 USD                                 2.772                            70.519.680  
  8 Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT 2.200 USD                                 2.640                            67.161.600  
  9 Lúa mỳ mini XW Nông sản CBOT 440 USD                                    528                            13.432.320  
  10 Lúa mỳ Kansas KWE Nông sản CBOT 2.200 USD                                 2.640                            67.161.600  
  11 Cà phê Robusta LRC Nguyên liệu Công nghiệp ICE EU 3.894 USD                                 4.673                          118.876.032  
  12 Cà phê Arabica KCE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 6.600 USD                                 7.920                          201.484.800  
  13 Cacao CCE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 15.422 USD                               18.506                          470.802.816  
  14 Đường 11 SBE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 2.218 USD                                 2.662                            67.711.104  
  15 Bông CTE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 3.300 USD                                 3.960                          100.742.400  
  16 Cao su RSS3 TRU Nguyên liệu Công nghiệp OSE 90.500 JPY                             108.600                            18.136.200  
  17 Cao su TSR20 ZFT Nguyên liệu Công nghiệp SGX 550 USD                                    660                            16.790.400  
  18 Đường trắng QW Nguyên liệu Công nghiệp ICE EU 2.261 USD                                 2.713                            69.023.808  
  19 Dầu cọ thô MPO Nguyên liệu Công nghiệp BMDX 7.000 MYR                                 8.400                            45.007.200  
  20 Bạc SIE Kim loại COMEX 11.550 USD                               13.860                          352.598.400  
  21 Bạc mini MQI Kim loại COMEX 5.775 USD                                 6.930                          176.299.200  
  22 Bạc micro SIL Kim loại COMEX 2.310 USD                                 2.772                            70.519.680  
  23 Bạch kim PLE Kim loại NYMEX 2.750 USD                                 3.300                            83.952.000  
  24 Đồng CPE Kim loại COMEX 5.775 USD                                 6.930                          176.299.200 Tăng 275$
  25 Đồng mini MQC Kim loại COMEX 2.888 USD                                 3.466                            88.164.864 Tăng 138$
  26 Đồng micro MHG Kim loại COMEX 578 USD                                    694                            17.645.184 Tăng 28$
  27 Quặng sắt FEF Kim loại SGX 1.320 USD                                 1.584                            40.296.960  
  28 Nhôm ALI Kim loại COMEX 2.970 USD                                 3.564                            90.668.160  
  29 Dầu thô Brent QO Năng lượng ICE EU 5.841 USD                                 7.009                          178.314.048  
  30 Dầu thô Brent mini BM Năng lượng ICE SG 819 USD                                    983                            25.002.432  
  31 Khí tự nhiên NGE Năng lượng NYMEX 2.713 USD                                 3.256                            82.822.464  
  32 Khí tự nhiên mini NQG Năng lượng NYMEX 678 USD                                    814                            20.697.984  
  33 Dầu ít lưu huỳnh QP Năng lượng ICE EU 4.837 USD                                 5.804                          147.663.936  
  34 Xăng pha chế RBOB RBE Năng lượng NYMEX 7.982 USD                                 9.578                          243.674.496  
  35 Dầu thô WTI CLE Năng lượng NYMEX 6.669 USD                                 8.003                          203.591.232  
  36 Dầu thô WTI mini NQM Năng lượng NYMEX 3.335 USD                                 4.002                          101.810.880  
  37 Dầu thô WTI micro MCLE Năng lượng NYMEX 666 USD                                    799                            20.331.648  

   

  B. MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG QUYỀN CHỌN HÀNG HÓA

  (Quyết định số 378/QĐ/TGĐ-MXV Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/5/2024)

   

  STT Tên hàng hóa Mã giao dịch Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ)  Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu)  Mức ký quỹ yêu cầu (VND) Ghi chú
  1 Quyền chọn mua Đậu tương C.ZSE Nông sản CBOT 2.640 USD                                 3.168                80.593.920  
  Quyền chọn bán Đậu tương P.ZSE Nông sản CBOT 2.640 USD                                 3.168                80.593.920  
  2 Quyền chọn mua Lúa mỳ C.ZWA Nông sản CBOT 2.200 USD                                 2.640                67.161.600  
  Quyền chọn bán Lúa mỳ P.ZWA Nông sản CBOT 2.200 USD                                 2.640                67.161.600  
  3 Quyền chọn mua Ngô C.ZCE Nông sản CBOT 1.430 USD                                 1.716                43.655.040  
  Quyền chọn bán Ngô P.ZCE Nông sản CBOT 1.430 USD                                 1.716                43.655.040  
  4 Quyền chọn mua Cà phê Arabica C.KCE Nguyên liệu công nghiệp ICE US 6.600 USD                                 7.920              201.484.800  
  Quyền chọn bán Cà phê Arabica P.KCE Nguyên liệu công nghiệp ICE US 6.600 USD                                 7.920              201.484.800  
  5 Quyền chọn mua Đường 11 C.SBE Nguyên liệu công nghiệp ICE US 2.218 USD                                 2.662                67.711.104  
  Quyền chọn bán Đường 11 P.SBE Nguyên liệu công nghiệp ICE US 2.218 USD                                 2.662                67.711.104  
  6 Quyền chọn mua Dầu thô Brent C.QO Năng lượng ICE EU 5.841 USD                                 7.009              178.314.048  
  Quyền chọn bán Dầu thô Brent P.QO Năng lượng ICE EU 5.841 USD                                 7.009              178.314.048  
  7 Quyền chọn mua Dầu thô WTI C.CLE Năng lượng NYMEX 6.669 USD                                 8.003              203.591.232  
  Quyền chọn bán Dầu thô WTI P.CLE Năng lượng NYMEX 6.669 USD                                 8.003              203.591.232  
  8 Quyền chọn mua Khí tự nhiên C.NGE Năng lượng NYMEX 2.713 USD                                 3.256                82.822.464  
  Quyền chọn bán Khí tự nhiên P.NGE Năng lượng NYMEX 2.713 USD                                 3.256                82.822.464  

   

  ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ

  (Quyết định số 314/QĐ/TGĐ-MXV Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài mà Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có kết nối liên thông)

   

  STT Nguyên tệ Tỷ giá quy đổi Tỷ giá Mua Tỷ giá Bán
  1 USD (US Dollar) 25.440 25.130 25.440
  2 JPY (Japanese Yen) 167 160 167
  3 MYR (Malaysian Ringgit) 5.358 5.240 5.358
  4 CNY(Chinese Yuan) 3.583 3.468 3.583

   

   

  QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA
  Tháng 1 2 3 4 5 6
  Mã hiệu F G H J K M
  Tháng 7 8 9 10 11 12
  Mã hiệu N Q U V X Z

   

  Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM
         
  VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2023
                        MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 23 = ZWAH23

   

   

   

  Giaodich24

   

  Bài liên quan