(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
MXV-Index
--- --- --%
Nông sản
--- --- --%
Năng lượng
--- --- --%
Công nghiệp
--- --- --%
Kim loại
--- --- --%
Thứ Hai 17:37 Ngày 29/11/2021
Thứ Hai 17:37 Ngày 29/11/2021
MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
 
(Quyết định số 38/QĐ/TGĐ-MXV Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21/01/2022)

 

STT Tên hàng hóa Mã giao dịch Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ)  Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu)  Mức ký quỹ yêu cầu (VND) Ghi chú
1 Ngô ZCE Nông sản CBOT 1,678 USD                         2,014                       45,869,808  
2 Ngô mini XC Nông sản CBOT 336 USD                            403                         9,184,896  
3 Gạo thô ZRE Nông sản CBOT 853 USD                         1,024                       23,317,608  
4 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 2,915 USD                         3,498                       79,684,440  
5 Đậu tương mini XB Nông sản CBOT 583 USD                            700                       15,936,888  
6 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 2,365 USD                         2,838                       64,649,640  
7 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 2,200 USD                         2,640                       60,139,200  
8 Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT 2,063 USD                         2,476                       56,394,168  
9 Lúa mỳ mini XW Nông sản CBOT 413 USD                            496                       11,289,768  
10 Lúa mỳ Kansas KWE Nông sản CBOT 2,338 USD                         2,806                       63,911,568  
11 Cà phê Robusta LRC Nguyên liệu Công nghiệp ICE EU 1,848 USD                         2,218                       50,516,928  
12 Cà phê Arabica KCE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 9,900 USD                       11,880                     270,626,400  
13 Cacao CCE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 2,090 USD                         2,508                       57,132,240  
14 Đường 11 SBE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 1,478 USD                         1,774                       40,402,608  
15 Bông CTE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 3,850 USD                         4,620                     105,243,600  
16 Cao su RSS3 TRU Nguyên liệu Công nghiệp OSE 73,000 JPY                       87,600                       17,782,800  
17 Đường trắng QW Nguyên liệu Công nghiệp ICE EU 2,010 USD                         2,412                       13,162,284  
18 Cao su TSR20 ZFT Nguyên liệu Công nghiệp SGX 715 USD                            858                       19,545,240  
19 Dầu cọ thô MPO Nguyên liệu Công nghiệp BMDX 7,000 MYR                         8,400                       45,838,800  
20 Bạc SIE Kim loại COMEX 10,450 USD                       12,540                     285,661,200  
21 Bạch kim PLE Kim loại NYMEX 3,575 USD                         4,290                       97,726,200  
22 Đồng CPE Kim loại COMEX 5,940 USD                         7,128                     162,375,840  
23 Quặng sắt FEF Kim loại SGX 2,420 USD                         2,904                       66,153,120  
24 Dầu thô Brent QO Năng lượng ICE EU 8,360 USD                       10,032                     228,528,960  
25 Dầu thô WTI CLE Năng lượng NYMEX 6,765 USD                       8,118                 184,928,040 Tăng 330$
26 Khí tự nhiên NGE Năng lượng NYMEX 6,050 USD                         7,260                     165,382,800  
27 Dầu ít lưu huỳnh QP Năng lượng ICE EU 7,113 USD                         8,536                     194,440,968  
28 Xăng pha chế RBOB RBE Năng lượng NYMEX 6,765 USD                         8,118                     184,928,040  
29 Dầu WTI mini NQM Năng lượng NYMEX 3,383 USD                       4,060                    92,477,688 Tăng 165$
30 Dầu WTI micro MCLE Năng lượng NYMEX 677 USD                           812                    18,506,472 Tăng 33$
31 Khí tự nhiên mini NQG Năng lượng NYMEX 1513 USD                         1,816                       41,359,368  
32 Dầu thô Brent mini BM Năng lượng ICE SG 760 USD                            912                       20,775,360  

 

 

ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ
 
(Quyết định số 40/QĐ/TGĐ-MXV Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài mà Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có kết nối liên thông)

 

(Đơn vị: VND)

STT Nguyên tệ Tỷ giá quy đổi Tỷ giá Mua Tỷ giá Bán
1 USD (US Dollar) 22,780 22,500 22,780
2 JPY (Japanese Yen) 203 194 203
3 MYR (Malaysian Ringgit) 5,457 5,340 5,457

 

 

QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA

 

Tháng 1 2 3 4 5 6
Mã hiệu F G H J K M
Tháng 7 8 9 10 11 12
Mã hiệu N Q U V X Z

 

Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM
       
VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2022
                      MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 Z + 22 = ZWAH22

 

 

 

Giaodich24

 

 

Bài liên quan