(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
MXV-Index
--- --- --%
Nông sản
--- --- --%
Năng lượng
--- --- --%
Công nghiệp
--- --- --%
Kim loại
--- --- --%
Thứ Hai 17:37 Ngày 29/11/2021
Thứ Hai 17:37 Ngày 29/11/2021

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA

Quyết định số 741/QĐ/TGĐ-MXV Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam áp dụng từ phiên giao dịch ngày 30/9/2022

 

STT Tên hàng hóa Mã giao dịch Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng (Nguyên tệ)  Mức ký quỹ yêu cầu (120% Mức ký quỹ ban đầu)  Mức ký quỹ yêu cầu (VND) Ghi chú
1 Ngô ZCE Nông sản CBOT 2.750 USD                                 3.300                            79.266.000  
2 Ngô mini XC Nông sản CBOT 550 USD                                    660                            15.853.200  
3 Gạo thô ZRE Nông sản CBOT 1.375 USD                                 1.650                            39.633.000  
4 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 4.840 USD                                 5.808                          139.508.160  
5 Đậu tương mini XB Nông sản CBOT 964 USD                                 1.157                            27.786.336  
6 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 3.300 USD                                 3.960                            95.119.200  
7 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 3.080 USD                                 3.696                            88.777.920  
8 Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT 3.630 USD                                 4.356                          104.631.120  
9 Lúa mỳ mini XW Nông sản CBOT 726 USD                                    871                            20.926.224  
10 Lúa mỳ Kansas KWE Nông sản CBOT 3.740 USD                                 4.488                          107.801.760  
11 Cà phê Robusta LRC Nguyên liệu Công nghiệp ICE EU 1.771 USD                                 2.125                            51.047.304  
12 Cà phê Arabica KCE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 9.900 USD                               11.880                          285.357.600  
13 Cacao CCE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 1.573 USD                                 1.888                            45.340.152  
14 Đường 11 SBE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 1.478 USD                                 1.774                            42.601.872  
15 Bông CTE Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 4.950 USD                                 5.940                          142.678.800  
16 Cao su RSS3 TRU Nguyên liệu Công nghiệp OSE 48.000 JPY                               57.600                              9.792.000 Tăng 500JPY 
17 Đường trắng QW Nguyên liệu Công nghiệp ICE EU 2.037 USD                                 2.444                            58.714.488  
18 Cao su TSR20 ZFT Nguyên liệu Công nghiệp SGX 440 USD                                    528                            12.682.560  
19 Dầu cọ thô MPO Nguyên liệu Công nghiệp BMDX 10.000 MYR                               12.000                            62.472.000  
20 Bạc SIE Kim loại COMEX 8.250 USD                                 9.900                          237.798.000  
21 Bạc mini MQI Kim loại COMEX 4.125 USD                                 4.950                          118.899.000  
22 Bạc micro SIL Kim loại COMEX 1.650 USD                                 1.980                            47.559.600  
23 Bạch kim PLE Kim loại NYMEX 3.080 USD                                 3.696                            88.777.920  
24 Đồng CPE Kim loại COMEX 5.500 USD                                 6.600                          158.532.000  
25 Đồng mini MQC Kim loại COMEX 2.750 USD                                 3.300                            79.266.000  
26 Đồng micro MHG Kim loại COMEX 550 USD                                    660                            15.853.200  
27 Quặng sắt FEF Kim loại SGX 1.650 USD                                 1.980                            47.559.600  
28 Dầu thô Brent QO Năng lượng ICE EU 10.285 USD                               12.342                          296.454.840  
29 Dầu thô Brent mini BM Năng lượng ICE SG 939 USD                                 1.127                            27.065.736  
30 Khí tự nhiên NGE Năng lượng NYMEX 13.640 USD                               16.368                          393.159.360  
31 Khí tự nhiên mini NQG Năng lượng NYMEX 3.410 USD                                 4.092                            98.289.840  
32 Dầu ít lưu huỳnh QP Năng lượng ICE EU 14.486 USD                               17.383                          417.544.464  
33 Xăng pha chế RBOB RBE Năng lượng NYMEX 9.570 USD                               11.484                          275.845.680 Giảm 1980$
34 Dầu thô WTI CLE Năng lượng NYMEX 9.295 USD                               11.154                          267.919.080  
35 Dầu thô WTI mini NQM Năng lượng NYMEX 4.648 USD                                 5.578                          133.973.952  
36 Dầu thô WTI micro MCLE Năng lượng NYMEX 930 USD                                 1.116                            26.806.320  

 

 

ÁP DỤNG TỶ GIÁ NGUYÊN TỆ
 

Quyết định số 739/QĐ/TGĐ-MXV Áp dụng tỷ giá nguyên tệ khi giao dịch hàng hóa tại các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài mà Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có kết nối liên thông

(Đơn vị tính: VND)

STT Nguyên tệ Tỷ giá quy đổi Tỷ giá Mua Tỷ giá Bán
1 USD (US Dollar) 24.020 23.740 24.020
2 JPY (Japanese Yen) 170 162 170
3 MYR (Malaysian Ringgit) 5.206 5.095 5.206

 

 

QUY TẮC GÁN MÃ HÀNG HÓA
Tháng 1 2 3 4 5 6
Mã hiệu F G H J K M
Tháng 7 8 9 10 11 12
Mã hiệu N Q U V X Z

 

Quy Tắc Ký Hiệu : MÃ HÀNG HÓA + THÁNG + 2 SỐ CUỐI NĂM
       
VÍ DỤ : NHÀ ĐẦU TƯ MUỐN CHỌN MÃ LÚA MỲ THÁNG 3 NĂM 2023
                      MÃ LÚA MỲ ZWA + THÁNG 3 H + 23 = ZWAH23

 

 

 

Giaodich24

 

Bài liên quan