• Tk66live
 • QH88
 • FUN88
 • KBET
 • 456BET
 • 0911.124.292
  Hotline tư vấn
  (024) 5678.3939
  Hotline tư vấn
  info@giaodich24.com
  Email của chúng tôi
  MXV-Index
  --- --- --%
  Nông sản
  --- --- --%
  Năng lượng
  --- --- --%
  Công nghiệp
  --- --- --%
  Kim loại
  --- --- --%
  Thứ Sáu 14:50 Ngày 13/09/2019
  Thứ Sáu 14:50 Ngày 13/09/2019

  THỜI GIAN GIAO DỊCH

   

  STT TÊN HÀNG HÓA MÃ HÀNG HÓA NHÓM HÀNG HÓA SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG THỜI GIAN GIAO DỊCH
  1 Ngô ZCE Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6
  - Phiên 1: 07:00 - 19:45
  - Phiên 2: 20:30 - 01:20
  (ngày hôm sau)
  2 Ngô mini XC Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6:
  • Phiên 1: 07:00 - 19:45
  • Phiên 2: 20:30 - 01:20
  (ngày hôm sau)
  3 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
  • Phiên 1: 07:00 - 19:45
  • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
  4 Đậu tương mini XB Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
  • Phiên 1: 07:00 - 19:45
  • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
  5 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
  • Phiên 1: 07:00 - 19:45
  • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
  6 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
  • Phiên 1: 07:00 - 19:45
  • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
  7 Lúa mỳ ZWA Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
  • Phiên 1: 07:00 - 19:45
  • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
  8 Lúa mì mini XW Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
  • Phiên 1: 07:00 - 19:45
  • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
  9 Lúa mì Kansas KWE Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
  • Phiên 1: 07:00 - 19:45
  • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
  10 Gạo thô ZRE Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6
  - Phiên 1: 07:00 - 09:00
  - Phiên 2: 20:30-01:20
  (ngày hôm sau)
  11 Cà phê Arabica KCE Nguyên liệu công nghiệp ICEUS Thứ 2 – Thứ 6:
  15:15 - 00:30
  (ngày hôm sau)
  12 Ca cao CCE Nguyên liệu công nghiệp ICEUS Thứ 2 – Thứ 6:
  15:45 – 00:30
  (ngày hôm sau)
  13 Đường 11 SBE Nguyên liệu công nghiệp ICEUS Thứ 2 – Thứ 6:
  14:30 - 00:00
  (ngày hôm sau)
  14 Bông CTE Nguyên liệu công nghiệp ICEUS Thứ 2 – Thứ 6:
  08:00 - 01:20
  (ngày hôm sau)
  15 Cà phê Robusta LRC Nguyên liệu công nghiệp ICEEU Thứ 2 – Thứ 6:
  15:00 – 23:30
   
  16 Đường trắng QW Nguyên liệu công nghiệp ICEEU Thứ 2 - Thứ 6:
  14:45 – 00:00
  (ngày hôm sau)
  17 Dầu cọ thô MPO Nguyên liệu công nghiệp BMDX Thứ 2 – Thứ 6:
  • Phiên 1: 09:30 – 11:30
  • Phiên 2: 13:30 – 17:00
   
  Thứ 2 – Thứ 5:
  • Phiên 3: 20:00 – 22:30
  18 Cao su RSS3 TRU Nguyên liệu công nghiệp OSE Thứ 2 - Thứ 6:
  • Phiên 1: 07:00 – 13:15
  • Phiên 2: 14:30 – 17:00
  19 Cao su TSR20 ZFT Nguyên liệu công nghiệp SGX Thứ 2 - Thứ 6:
  06:55 – 17:00
  20 Quặng sắt FEF Kim loại SGX Thứ 2 - Thứ 6:
  • Phiên 1: 06:10 - 19:00
  • Phiên 2: 19:15 - 04:15
  (ngày hôm sau)
  21 Bạc SIE Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
  05:00 - 04:00
  (ngày hôm sau)
  22 Bạc mini MQI Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
  05:00 - 04:00
  (ngày hôm sau)
  23 Bạc Micro SIL Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
  05:00 - 04:00
  (ngày hôm sau)
  24 Đồng CPE Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
  05:00 - 04:00
  (ngày hôm sau)
  25 Đồng mini MQC Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
  05:00 - 04:00
  (ngày hôm sau)
  26 Đồng Micro MHG Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
  05:00 - 04:00
  (ngày hôm sau)
  27 Bạch kim PLE Kim loại NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
  05:00 - 04:00
  (ngày hôm sau)
  28 Dầu thô WTI CLE Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
  05:00 – 04:00
  (ngày hôm sau)
  29 Dầu WTI mini NQM Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
  05:00 – 04:00
  (ngày hôm sau)
  30 Dầu thô WTI micro MCLE Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
  05:00 – 04:00
  (ngày hôm sau)
  31 Xăng pha chế RBOB RBE Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
  05:00 – 04:00
  (ngày hôm sau)
  32 Khí tự nhiên NGE Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
  05:00 – 04:00
  (ngày hôm sau)
  33 Khí tự nhiên mini NQG Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
  05:00 – 04:00
  (ngày hôm sau)
  34 Dầu Brent mini* BM Năng lượng ICE Singapore Thứ 2 – Thứ 6
  07:00 – 05:00
  (ngày hôm sau)
  35 Dầu thô Brent* QO Năng lượng ICEEU Thứ 2 – Thứ 6
  07:00 – 05:00
  (ngày hôm sau)
  36 Dầu ít lưu huỳnh* QP Năng lượng ICEEU Thứ 2 – Thứ 6:
  07:00 - 05:00
  (ngày hôm sau)
  37 Đồng LME LDKZ Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
  08:00 - 01:00
  (ngày hôm sau)
  38 Nhôm LME LALZ Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
  08:00 - 01:00
  (ngày hôm sau)
  39 Chì LME LEDZ Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
  08:00 - 01:00
  (ngày hôm sau)
  40 Thiếc LME LTIZ Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
  08:00 - 01:00
  (ngày hôm sau)
  41 Kẽm LME LZHZ Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
  08:00 - 01:00
  (ngày hôm sau)
  42 Niken LME LNIZ Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
  08:00 - 01:00
  (ngày hôm sau)

  * Thời gian giao dịch của ngày thứ Hai sớm hơn 02 giờ so với giờ mở cửa thông thường

  Giaodich24