(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
MXV-Index
--- --- --%
Nông sản
--- --- --%
Năng lượng
--- --- --%
Công nghiệp
--- --- --%
Kim loại
--- --- --%
Thứ Sáu 14:50 Ngày 13/09/2019
Thứ Sáu 14:50 Ngày 13/09/2019

THỜI GIAN GIAO DỊCH

STT MÃ HÀNG HÓA TÊN HÀNG HÓA NHÓM HÀNG HÓA SỞ GIAO DỊCH NƯỚC NGOÀI LIÊN THÔNG THỜI GIAN GIAO DỊCH
1 ZCE Ngô Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6
- Phiên 1: 07:00 - 19:45
- Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)
2 XC Ngô mini Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:45
(ngày hôm sau)
3 ZME Khô đậu tương Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
4 ZLE Dầu đậu tương Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
5 ZWA Lúa mì Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
6 XW Lúa mì mini Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:45 (ngày hôm sau)
7 ZSE Đậu tương Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
8 XB Đậu tương mini Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:45 (ngày hôm sau)
9 ZRE Gạo thô Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6
- Phiên 1: 07:00 - 09:00
- Phiên 2: 20:30 - 01:45
(ngày hôm sau)
10 KWE Lúa mì Kansas Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:45 (ngày hôm sau)
11 MPO Dầu cọ thô Nguyên liệu công nghiệp BMDX Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 09:30 – 11:30
• Phiên 2: 13:30 – 17:00
 
Thứ 2 – Thứ 5:
• Phiên 3: 20:00 – 22:30
12 QW Đường trắng Nguyên liệu công nghiệp ICEEU Thứ 2 - Thứ 6:
15:45 – 00:00
(ngày hôm sau)
13 KCE Cà phê Arabica Nguyên liệu công nghiệp ICEUS Thứ 2 – Thứ 6:
16:15 - 00:30
(ngày hôm sau)
14 SBE Đường 11 Nguyên liệu công nghiệp ICEUS Thứ 2 – Thứ 6:
15:30 - 00:00
(ngày hôm sau)
15 LRC Cà phê Robusta Nguyên liệu công nghiệp ICEEU Thứ 2 – Thứ 6:
16:00 – 00:30
(ngày hôm sau)
16 TRU Cao su RSS3 Nguyên liệu công nghiệp OSE Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 – 13:15
• Phiên 2: 14:30 – 17:00
17 CTE Bông Nguyên liệu công nghiệp ICEUS Thứ 2 – Thứ 6:
08:00 - 01:20
(ngày hôm sau)
18 CCE Ca cao Nguyên liệu công nghiệp ICEUS Thứ 2 – Thứ 6:
16:45 – 00:30
(ngày hôm sau)
19 ZFT Cao su TSR20 Nguyên liệu công nghiệp SGX Thứ 2 - Thứ 6:
06:55 – 17:00
20 PLE Bạch kim Kim loại NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 - 04:00
(ngày hôm sau)
21 SIE Bạc Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 - 04:00
(ngày hôm sau)
22 CPE Đồng Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 - 04:00
(ngày hôm sau)
23 FEF Quặng sắt Kim loại SGX Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 06:10 - 19:00
• Phiên 2: 19:15 - 04:15
(ngày hôm sau)
24 LDKZ Đồng LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
08:00 - 02:00
(ngày hôm sau)
25 LALZ Nhôm LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
08:00 - 02:00
(ngày hôm sau)
26 LEDZ Chì LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
08:00 - 02:00
(ngày hôm sau)
27 LTIZ Thiếc LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
08:00 - 02:00
(ngày hôm sau)
28 LZHZ Kẽm LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
08:00 - 02:00
(ngày hôm sau)
29 LNIZ Niken LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
08:00 - 02:00
(ngày hôm sau)
30 BM Dầu Brent mini Năng lượng ICE Singapore Thứ 2 – Thứ 6
07:00 – 05:00
(ngày hôm sau)
31 NQG Khí tự nhiên mini Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00
(ngày hôm sau)
32 MCLE Dầu thô WTI micro Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00
(ngày hôm sau)
33 NQM Dầu WTI mini Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00
(ngày hôm sau)
34 QP Dầu ít lưu huỳnh Năng lượng ICEEU Thứ 2 – Thứ 6:
07:00 - 05:00
(ngày hôm sau)
35 NGE Khí tự nhiên Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00
(ngày hôm sau)
36 RBE Xăng pha chế Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00
(ngày hôm sau)
37 CLE Dầu WTI Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00
(ngày hôm sau)
38 QO Dầu Brent Năng lượng ICEEU Thứ 2 – Thứ 6
07:00 – 05:00
(ngày hôm sau)

 

Giaodich24