Lúa mỳ Mini

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG LÚA MỲ MINI (XW)

Hàng hóa

Lúa mỳ Mini (XW)

Giao dịch tại sàn

CBOT (Chicago – Mỹ)

Độ lớn hợp đồng

1.000 giạ (1 giạ ~ 20kg)

Đơn vị yết giá

Cent/giạ

Bước giá

0.125 cent/giạ

Lời/lỗ trên 1 bước giá

0.125 x 1000 = 125 cent =  $1.25

Thời gian giao dịch

Mùa hè

Mùa đông

T2 – T6

+ Phiên 1: 7h00 – 19h45

+ Phiên 2: 20h30 – 1h45 (ngày hôm sau)

T2 – T6

+ Phiên 1: 8h00 – 20h45

+ Phiên 2: 21h30 – 2h45 (ngày hôm sau)

Các tháng giao dịch

3, 5, 7, 9, 12

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giá trị hợp đồng

Theo quy định của MXV

Ngày tất toán vị thế

Trước 01 ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Quy định mở vị thế mới

Không được mở vị thế mới  trước ngày giao dịch cuối cùng 14 ngày làm việc