ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:

  • Ingot - Free gaming icons   Bạc mini COMEX

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG BẠC MINI COMEX

Hàng hoá

Bạc mini COMEX (MQI)

Giao dịch tại sàn

COMEX

Độ lớn hợp đồng

2,500 troy ounce / lot

Đơn vị giao dịch

USD / troy ounce

Bước giá

0.0125 USD / troy ounce

Lời/lỗ trên 1 bước giá

0.0125 x 2500 = $31.25

Thời gian giao dịch

Mùa hè

Mùa đông

Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

Thứ 2 – Thứ 6:

05:00 - 04:00 (ngày hôm sau)

Tháng đáo hạn

Theo quy định của MXV

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Chi tiết ký quỹ của sản phẩm tại đây

Ngày thông báo đầu tiên

Theo quy định của MXV

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Biên độ giá

Theo quy định của MXV

Phương thức thanh toán

Không giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

  • Theo quy định của sản phẩm Bạc (Silver) giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa COMEX.