ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG:

  • Dầu ít lưu huỳnh ICE EU

 

ĐẶC TẢ HỢP ĐỒNG DẦU ÍT LƯU HUỲNH (QP)

 

Hàng hóa

Dầu ít lưu huỳnh

Giao dịch tại sàn

ICE EU

Độ lớn hợp đồng

100 tấn / lot

Đơn vị giao dịch

USD / tấn

Bước giá

0.25 USD / tấn

Lời/lỗ trên 1 bước giá

0.25 x 100 = $25

Thời gian giao dịch

Mùa hè

Mùa đông

Thứ 2 – Thứ 6:

7:00 - 5:00

(ngày hôm sau)

Thứ 2 – Thứ 6:

8:00 - 6:00

(ngày hôm sau)

Thời gian mở cửa ngày thứ Hai sớm hơn 2 tiếng so với giờ mở cửa thông thường

Tháng đáo hạn

96 tháng liên tiếp

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Chi tiết ký quỹ của sản phẩm tại đây

Ngày thông báo đầu tiên

Theo quy định của MXV

Ngày giao dịch cuối cùng

Vào lúc 19:00 của ngày trước ngày 14 của tháng đáo hạn 02 ngày làm việc

Biên độ giá

Theo quy định của MXV

Phương thức thanh toán

Không giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

 

TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:

  • Theo quy định của sản phẩm Dầu nhiên liệu ít lưu huỳnh (Low Sulphur Gasoil) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa ICE EU.