Hãng tư vấn SovEcon ước lượng xuất khẩu ngũ cốc tháng 10 của Nga ở mức 3.85 triệu tấn, giảm từ mức 4.9 triệu tấn trong tháng 09. Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ ước lượng đạt 3.2 triệu tấn so với mức 4.3 triệu tấn.