Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính đến ngày 18/11, nông dân nước này đã thu hoạch được 93.3% diện tích gieo trồng ngũ cốc của nước này, thu được 76.674 triệu tấn ngũ cốc, tương đương với mức năng suất 5.16 tấn/hecta.

Trong đó, quá trình thu hoạch chủ yếu là ngô khi lúa mỳ, lúa mạch đã được thu hoạch xong. Tính tới ngày 18/11, Ukraine đã thu hoạch được 80.4% diện tích gieo trồng ngô, thu về 31.780 triệu tấn ngô, tương đương với mức năng suất 7.22 tấn/hecta.