Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính đến ngày 18/10, Ukraine đã xuất khẩu được 16.536 triệu tấn ngũ cốc, cao hơn 1.735 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ đã đạt 10.737 triệu tấn, xuất khẩu lúa mạch đạt 4.022 triệu tấn và xuất khẩu ngô đạt 1.54 triệu tấn.