Hạ Viện Mỹ đã thông qua dự luật Build Back Better có trị giá 1.7 nghìn tỷ USD của Tổng thống Biden với 220 phiếu thuận và 213 phiếu chống.

Dự luật sẽ được gửi lên Thượng Viện để tiếp tục bỏ phiếu. Tuy nhiên, dự luật này có thể sẽ phải thay đổi một số điều khoản để có thể nhận được sự chấp thuận của các nghị sĩ thuộc viện này.

Dự luật Build Back Better sẽ cung cấp ngân sách cho các khoản trợ cấp nuôi trẻ nhỏ, hỗ trợ chi phí y tế cũng như các khoảng chi chống biến đổi khí hậu