Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính từ đầu niên vụ đến ngày 29/10, nước này đã xuất khẩu được 19.052 triệu tấn ngũ cốc, tăng 16.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lũy kế lúa mỳ đạt 12.18 triệu tấn (tăng 15.2% so với năm ngoái), xuất khẩu lũy kế lúa mạch đạt 4.365 triệu tấn (tăng 23%) và xuất khẩu ngô đạt 2.259 triệu tấn (tăng 1.8%).