Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính từ đầu niên vụ đến ngày 08/11, nước này đã xuất khẩu được 20.605 triệu tấn ngũ cốc, tăng 15.8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lũy kế lúa mỳ đạt 12.888 triệu tấn (tăng 14.9% so với năm ngoái), xuất khẩu lũy kế lúa mạch đạt 4.52 triệu tấn (tăng 25.3%) và xuất khẩu ngô đạt 2.926 triệu tấn (thấp hơn 0.14%).