1. Chỉ báo MACD là gì?

MACD là một chỉ báo trễ (lagging indicator) được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật, phát triển bởi Gerald Appel vào năm 1979. Chỉ báo MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ).MACD được thiết kế để tiết lộ những thay đổi về sức mạnh, hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng.

2. Cấu tạo chỉ báo MACD là gì?

Thông số mặc định được ghi là MACD (12, 26, close, 9).

Trong đó 12, 26 và 9 là chu kỳ của các đường EMA.

Close thể hiện giá đóng cửa để tính EMA.

Từ đó chỉ báo này có 3 thành phần:

 • Đường MACD: lấy EMA 12 – EMA 26
 • Đường Signal: Đường EMA 9 của Đường MACD
 • Histogram: lấy Đường MACD – Đường Signal

3. Chi tiết các thành phần chỉ báo MACD

3.1. Đường MACD

Đường MACD hay còn gọi MACD Line. Công thức tính đường MACD:

Đường MACD = EMA 12 – EMA 26

3.2. Đường Signal

Đường Signal hay còn gọi Signal Line. Công thức tính đường Signal:

Đường Signal = EMA 9 của đường MACD

Thông thường nếu nhắc đến EMA 9 thì chúng ta thường hiểu là lấy GIÁ để tính EMA.

Còn EMA 9 của đường MACD tức là lấy GIÁ TRỊ MACD để tính EMA (giá trị đường MACD đã có công thức tính ở trên).

3.3. Histogram

Histogram = Đường MACD – Đường Signal

VÌ Histogram = Đường MACD – Đường Signal nên nếu đường MACD ở trên đường Signal thì Histogram có giá trị dương, và ngược lại

4.  Cách giao dịch với chỉ báo MACD

MACD cơ bản

Đường MACD cắt đường Zero:

 • Tín hiệu mua: đường MACD cắt đường Zero từ dưới lên
 • Tín hiệu bán: đường MACD cắt đường Zero từ trên xuống

Đường MACD cắt đường Signal:

 • Tín hiệu mua: đường MACD cắt đường Signal từ dưới lên
 • Tín hiệu bán: đường MACD cắt đường Signal từ trên xuống

Biểu đồ Histogram:

 • Tín hiệu mua: khi Histogram nằm dưới đường Zero và có xu hướng hội tụ về đường Zero
 • Tín hiệu bán: khi Histogram nằm trên đường Zero và có xu hướng hội tụ về đường Zero

Đây là tín hiệu của Histogram là tín hiệu bị trễ (đi sau giá), nên các trader nên kết hợp cùng các chỉ báo khác để xác định điểm vào lệnh tốt hơn.


MACD nâng cao – Hội tụ / Phân kỳ

 

 • Tín hiệu mua: khi đường MACD và giá hội tụ, đặc biệt hơn khi đường MACD cắt đường Signal từ dưới lên.
 • Tín hiệu bán: đường MACD và giá phân kỳ, tín hiệu này được củng cố thêm khi đường MACD cắt đường Signal từ trên xuống.

Giaodich24