Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, tính từ đầu niên vụ đến ngày 22/11, nước này đã xuất khẩu được 23.766 triệu tấn ngũ cốc, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu lũy kế lúa mỳ đạt 14.015 triệu tấn (tăng 21.7% so với năm ngoái), xuất khẩu lũy kế lúa mạch đạt 4.873 triệu tấn (tăng 33.2%) và xuất khẩu ngô đạt 4.59 triệu tấn (tăng 8.2%).