Theo dữ liệu Hải quan Brazil, xuất khẩu đậu tương trong tháng 6 đạt 11.1 triệu tấn, tương đương với mức 529,500 tấn/ngày, thấp hơn so với mức 12.7 triệu tấn (~ 596,746 tấn/ngày) cùng kỳ năm trước. Theo Anec, xuất khẩu đậu tương trong tháng 6 sẽ đạt 11.5 triệu tấn.

Sự sụt giảm hàng tháng được dự đoán là do phần lớn đậu tương đã được xuất cảng trong hai tháng trước và nhu cầu mua hàng của Trung Quốc đã tương đối bình ổn.

Trong khi đó, xuất khẩu ngô của Brazil vẫn không đáng kể với chỉ hơn 92,000 tấn tháng 6, thấp hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, nước này đã nhập khẩu 116,732 tấn ngô trong tháng, cao hơn nhiều so với mức 5,000 tấn của năm trước.

Nguồn: mxvnews.com