Theo hãng tin Xinhua của Trung Quốc, tồn kho than tại các nhà máy than của nước này tính đến ngày 20/11 đã đạt mức 143 triệu tấn, tăng hơn 35 triệu tấn so với mức tồn kho cuối tháng 10 và tương đương với 23 ngày sử dụng.

Trong khi đó, tính đến ngày 21/11, tồn kho than tại các cảng phía bắc nước này đã vượt 25 triệu tấn, tăng 5 triệu tấn so với cuối tháng trước.

Tồn kho than toàn quốc của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ vượt mức 150 triệu tấn vào cuối tháng 11, vượt xa so với cùng kỳ những năng trước đó.