Sau khi cân nhắc tác động kinh tế-xã hội theo quy định của Luật Quản lý ngoại thương, tình hình cung - cầu hiện nay, ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước, Bộ Công Thương quyết định áp thuế CBPG, CTC chính thức đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ Thái Lan ở mức 47.64%. Việc áp thuế được áp dụng cho tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu hàng hóa có xuất xứ từ Thái Lan với mức thuế CBPG chính thức là 42.99% và mức thuế CTC chính thức là 4.65%.

Quyết định áp thuế CBPG, CTC này có thời hạn 05 năm và có thể được rà soát theo đúng quy định pháp luật, phân loại theo mã HS 1701.13.00, 1701.14.00, 1701.91.00, 1701.99.90, 1701.99.90 và 1702.90.91.

Quyết định có hiệu lực thực thi kể từ ngày 16/6/2021. Thời hạn áp dụng là 5 năm kể từ ngày quyết định chính thức có hiệu lực.

Trước đó, ngày 9/2/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 477/QĐ-BTC về việc áp dụng thuế CBPG và CTC tạm thời đối với một số sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan ở mức 48.88%. Ngành sản xuất đường mía trong nước đã chịu thiệt hại nặng nề, thể hiện ở các yếu tố như hàng hóa nhập khẩu bị điều tra tăng mạnh, có tác động kìm giá, suy giảm sản lượng, công suất, lượng bán hàng, thị phần, doanh thu, lợi nhuận,... Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do đường nhập khẩu được trợ cấp và bán phá giá từ Thái Lan tăng mạnh trong năm 2020, lên tới gần 1.3 triệu tấn, tăng 330.4% so với năm 2019.

 

Nguồn: mxvnews.com