Theo Hiệp hội Lúa mỳ Hoa Kỳ, tiến độ thu hoạch lúa mỳ HRW đạt 16%, trong khi thu hoạch lúa mỳ SRW đạt 32%. Tiến độ thu hoạch lúa mỳ HRW đã tăng nhanh trong tuần qua do thời tiết thuận lợi hơn, trong đó 3 bang có tiến độ tốt nhất bao gồm Oklahoma (67%), Texas (64%) và Kansas (30%). Tuy nhiên điều kiện thời tiết thiếu ẩm và nhiệt độ cao tiếp tục gây căng thẳng cho các khu vực gieo trồng phía Bắc và Tây Bắc nước Mỹ. Chất lượng lúa mỳ HRW giảm xuống mức 38% tốt – tuyệt vời

Thu hoạch lúa mỳ SRW đạt 32%, với tiến độ tốt nhất tại các bang Alabama, Arkansas và Tennessee (khoảng 50%), trong khi đó thu hoạch mới chỉ bắt đầu ở Ohio và Maryland. Chất lượng lúa mỳ SRW duy trì ở mức 66% tốt – tuyệt vời.

Thu hoạch lúa mỳ SWW sẽ sớm bắt đầu ở Oregon. Điều kiện thời tiết hạn hán tồi tệ khiến chất lượng lúa mỳ SWW chỉ đạt mức 22% tốt – tuyệt vời. Thời tiết khô nóng tiếp tục tác động tiêu cực tới các khu vực gieo trồng lúa mỳ HRS, do đó chất lượng lúa mỳ HRS giảm xuống mức 29% tốt – tuyệt vời.

Nguồn: mxvnews.com