Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa phát hành Báo cáo Tồn kho quý (Grains Stocks), với các số liệu tồn ngo ngũ cốc của Mỹ tính đến hết ngày 01/06/2021.

Đây là số liệu rất quan trọng đối với lúa mỳ, vì sẽ là số liệu chốt tồn kho lúa mỳ Mỹ cuối niên vụ 2020/21.

Nguồn: mxvnews.com