Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: 

- Xuất 264,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang một nước giấu tên.

- Xuất 148,200 tấn ngô niên vụ 2020/21 và 50,000 tấn ngô niên vụ 2022/23 sang Mexico.