Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu mới: xuất 256,930 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang một nước giấu tên.