Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông báo:

- Đã bán 84,150 tấn khô đậu tương niên vụ 2021/22 cho Mexico.

- Đã bán 28,050 tấn khô đậu tương niên vụ 2022/23 cho Mexico

* Điều kiện các hợp đồng bán hàng được thể hiện trong báo cáo Daily Export Sales:

  • Từ 100,000 tấn trở lên đối với các hợp đồng bán đậu tương, khô đậu, ngô và lúa mỳ trong cùng một ngày.
  • Hoặc 200,000 tấn trở lên đối với các hợp đồng bán đậu tương, khô đậu, ngô và lúa mỳ trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Riêng đối với dầu đậu tương, khối lượng này lần lượt là 20,000 và 40,000 tấn.

Nguồn: mxvnews.com