Báo cáo Tiến độ mùa vụ – Crop Progress của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) trong tuần kết thúc ngày 04/07/2021 có các số liệu đáng chú ý sau:

Chất lượng mùa vụ ngô duy trì ở mức 64% tốt – tuyệt vời, bằng với dự đoán của thị trường.

Chất lượng mùa vụ đậu tương giảm 1% xuống mức 59% tốt – tuyệt vời, thấp hơn so với dự đoán của thị trường ở mức 60%.

Chất lượng lúa mỳ vụ xuân giảm 4% xuống mức 16% tốt – tuyệt vời, thấp hơn so với dự đoán của thị trường ở mức 19%.

Thu hoạch lúa mỳ vụ đông tăng từ 33% tuần trước lên 45% diện tích dự kiến, chậm hơn so với dự đoán của thị trường ở mức 47%.

 

Nguồn: mxvnews.com