Báo cáo Tiến độ mùa vụ – Crop Progress của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) trong tuần kết thúc ngày 13/06/2021 tại các bang sản xuất chính:

  • Lúa mỳ vụ đông

  • Lúa mỳ vụ xuân

  • Bông

Nguồn: mxvnews.com