Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA xác nhận đơn hàng xuất khẩu:

- Xuất 279,415 tấn ngô niên vụ 2021/22 sang Mexico.

- Xuất 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang nước giấu tên.

- Xuất 222,350 tấn đậu tương niên vụ 2021/22 sang nước giấu tên.