Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc trong 5 ngày đầu niên vụ 2021/22 ước tính đạt 128,000 tấn, trong đó bao gồm 65,000 tấn lúa mì và 59,000 tấn ngô.

Trong niên vụ 2020/21, Ukraine đã xuất khẩu tổng cộng 44.6 triệu tấn ngũ cốc, trong đó bao gồm 23 triệu tấn ngô, 16.6 triệu tấn lúa mỳ và 4.2 triệu tấn lúa mạch.

Nguồn: mxvnews.com