Theo khảo sát của MySteel, dự trữ quặng sắt nhập khẩu tại 45 cảng của Trung Quốc trong tuần kết thúc ngày 08/07 tăng 1.8% so với tuần trước đó lên 124.6 triệu tấn, đánh dấu tuần thứ 3 tăng liên tiếp và là mức cao nhất trong vòng 1 tháng qua. Lượng quặng sắt nhập khẩu đạt mức cao nhất trong vòng 5 tháng và đã đủ để bù đắp cho lượng hàng được xả ra từ các cảng này.

Lượng quặng sắt được lấy ra từ 45 cảng trong cùng khoảng thời gian trên tăng 271,500 tấn/ngày lên 2.9 triệu tấn/ngày. Sự phục hồi trong tốc độ xả hàng phần lớn là do chính quyền địa phương ở Đường Sơn đã dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng xe tải để vận chuyển quặng sắt từ cảng Caofeidian và Caofeidian.

Trong số quặng sắt dự trữ tại cảng, hàng hóa từ Australia tăng 2.4% lên 65 triệu tấn. Trong khi đó, hàng hóa từ Brazil đã giảm 1.5% xuống 34.2 triệu tấn sau khi đã tăng trong tuần trước đó.

Lượng hàng do các thương nhân Trung Quốc nắm giữ đã đạt tổng cộng 68 triệu tấn, mức cao nhất kể từ tháng 12/2015. Tồn kho của các thương nhân này đã tăng 3% và chiếm khoảng 54.6% tổng lượng hàng dự trữ.

Chart, line chartDescription automatically generated

Nguồn: mxvnews.com